Mã hồ sơ 1362

tho danh so chuyen nghiep 600l/1ngay

thang

Email : nhathauminhthang@gmail.com

telephones:0944598567

Fax :

Địa chỉ:

huong lo80 khu cong nghiep vinh loc a 1

Giới thiệu về công việc : Go ahead…thi cong quang cao 

CV :

Các ngày có thể làm việc

Chủ nhậtHaiBaNămSáuBảy
1

Rảnh

2

Rảnh

3

Rảnh

4

Rảnh

5

Rảnh

6

Rảnh

7

Rảnh

8

Rảnh

9

Rảnh

10

Rảnh

11

Rảnh

12

Rảnh

13

Rảnh

14

Rảnh

15

Rảnh

16

Rảnh

17

Rảnh

18

Rảnh

19

Rảnh

20

Rảnh

21

Rảnh

22

Rảnh

23

Rảnh

24

Rảnh

25

Rảnh

26

Rảnh

27

Rảnh

28

Rảnh

29

Rảnh

30

Rảnh